Content page
Anlägg en trädgård på taket | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Anlägg en trädgård på taket

Intresset att anlägga ett grönt växande tak har fullkomligt exploderat de senaste åren. En trolig orsak är den klimatdebatt som varit samt att dagvattenhanteringen i bebyggelse blivit ett växande problem, allteftersom krav på fler och större hårdgjorda ytor i städer och samhälle vuxit.

Ett av de företag som arbetar med takträdgårdar är Byggros AB. Sedan mer än 15 år tillbaka har man marknadsfört extensiva tak, så kallade sedumtak. De har nu utökat sortimentet till ett heltäckande koncept för takträdgårdar.

Heltäckande koncept för takträdgårdar
Diadem heter Byggros nya varumärke och i detta sortiment finns lösningar för allt ifrån extensiva tak (sedumtak) till intensiva takträdgårdar. En av de stora fördelarna med Diadem är att systemet är komplett med allt ifrån säkerhetsanordningar -fallskydd, dekoration – planteringslådor med mera, avgränsningar – staketsystem med mera till uppbyggnaden av den gröna ytan med dränerings- och vattenhållande material.

Levande tak
Med Diademlösningen för extensiva tak (sedumtak) erhåller man ett mer “levande” tak eftersom Diadem har ett tjockare jordsubstratlager vilket ger växterna bättre betingelser och fler sedumarter överlever på taket. Jordsubstratslagret tillsammans med den unika lösningen på dränering och vattenhållning ger en oöverträffad miljö för växterna.

För de mer intensiva trädgårdarna, gräsmatta, perenner, träd, som ofta anläggs på innergårdar över underjordiska parkeringsgarage motsvarande har Diadem en lösning som garanterar ett lyckat resultat med bästa möjliga förutsättningar för takträdgården. Idag finns många innergårdar på betongbjälklag som har för dålig eller ingen dränering vilket leder till vattensjuk mark och dåliga växtbetingelser.

– Jag kan konstatera ett enormt intresse hos landets arkitekter efter besök hos dem under hösten och vintern och vi ser med tillförsikt fram emot ett grönare land, säger Torgny Henriksson ansvarig för Byggros takträdgårdar.

Källa: Byggros

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *