Content page
Allt energieffektivare belysning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Allt energieffektivare belysning


Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären alldeles i onödan. Så mycket skulle man nämligen kunna spara genom att byta ut föråldrade armaturer och lysrör till modern och energisnål belysning.

Besparingen motsvarar årligen utsläppen från allt inrikesflyg i Sverige under tre år. Eller en femtedel av de klimatmål som regeringen aviserat för år 2020.

Allt för få kommuner är i dag medvetna om vilka fantastiska vinster som kan uppnås med energieffektiv belysning och automatiska styrsystem för dagsljus och närvaro, enligt en rapport från Belysningsbranschen, som är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor och belysningsarmaturer.

Även hushållen kan spara
Belysningen i en genomsnittlig villa drar ungefär 1 240 kWh per år. Det är 20 procent av det totala behovet av hushållsel för en familj i det svenska genomsnittshuset.

Glödlamporna fasas ut från marknaden
Glödlampor är inte energieffektiva – av den energi som används blir knappt 10 procent synligt ljus medan resten blir värme. Det finns ny teknik på marknaden som ger ett bra ljus men som inte drar så mycket el.

Mot bakgrund av detta kommer alla EU-länder att fasa ut glödlampan i flera steg fram till 2012.

I Sverige beräknas förbudet mot glödlampor att spara tio procent av den el som används i hushållen. Det är en minskning med två terawattimmar per år, vilket motsvarar användningen i cirka 80 000 elvärmda villor under ett år. I hela EU beräknas förbudet spara cirka 40 terawattimmar.

Många alternativ finns

* Idag är lågenergilampor det alternativ som sparar mest energi och är mest ekonomiskt. De håller upp till tio gånger så länge som en glödlampa, men den passar inte överallt.
* Halogenlampor med skruvsockel för nätspänning kan vara bra alternativ. De håller tre gånger så länge som en glödlampa.
* På sikt förväntas lysdiodslampor (LED)bli det mest energieffektiva alternativet. De håller också upp till 50 gånger längre än en glödlampa. Stora tillverkare arbetar nu på att göra versioner med extra lång livslängd som kan ersätta 60- och 100-watts glödlampor. LED-baserade armaturer för gatubelysning blir också allt effektivare.

Observera att det redan idag finns bra energisnåla alternativ till de lampor som förbjuds om flera år. Det finns alltså ingen anledning att vänta med att använda dem hemma eftersom de sparar energi och pengar. Nya smala lysrör som lanserades 1995 (T5-lysrör) är effektivare än gamla, det vill säga de ger mera ljus per watt. Ny optik reflekterar mera ljus. Konstruktionen av belysningsarmaturer har förbättrats så att ljuset riktas bättre. Ny teknik, så kallad högfrekvensdrift drar mindre energi. Dessutom kan ljuset styras efter behov. Till exempel så att det styrs ner ju mer dagsljus som kommer in. En närvarogivare kan ge ljus där någon är men inget ljus där ingen är. Detta kan minska energiförbrukningen dramatiskt.

Kompaktlysrör och lysrörslampor har blivit mindre och finns i allt fler watt-tal. De kan ersätta glödlampor på allt fler ställen. I din utomhusbelysning kan du installera en skymningssensor som släcker lampan när dagsljuset är tillräckligt starkt eller en rörelsevakt som tänder belysningen när någon kommer i lampans närhet. Detta gör att utomhusbelysningen inte står på i onödan.

Skärpta krav
Från september 2013 ställs skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor (lysdiodslampor). Detta innebär inte att någon lamptyp försvinner, utan endast att lampor med sämre prestanda rensas ut från marknaden.

Från september 2016 ställs skärpta krav på halogenlampor. Forskning pågår när det gäller att ta fram energisnålare varianter.

Belysning i hemmet
En stor del av bostadens helhetsintryck kommer av sättet att belysa rummets olika delar och punktmarkera detaljer.

Det är väldigt inne att ha spotlights som belysning numera. Fördelen med spotlights är att du kan få punktbelysning och välja att framhäva vissa områden. Det ger tuffa effekter till din inredning och du kan lysa upp vackra föremål, plantor eller där du brukar sitta och läsa.

LED-lamporna blir inte lika varma som andra ljuskällor, vilket minskar brandrisken och ökar möjligheten att belysa trånga utrymmen bättre. De större modellerna som trots allt blir lite varma har kylflänsar så att luft cirkulerar runt lampan.

LED-ljus avger varken UV- eller IR-strålning, vilket betyder att ömtåliga föremål och föremål som är känsliga för åldrande är möjliga att punktbelysa på korta avstånd.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *