Content page
Testfamilj sökes som ska leva klimatsmart | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Testfamilj sökes som ska leva klimatsmart


För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt – från dagens cirka sju ton per person och år till ett ton i framtiden. I dagarna lanserade A-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar ett unikt projekt, ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka ta sig ner till den utsläppsnivån och ändå leva ett vanligt liv.

Tänk dig att leva i ett klimatsmart hus med solceller på taket som används för att “tanka” elbilen på garageuppfarten. Detta blir snart verklighet för en utvald testfamilj som får huvudrollen i projektet “One Tonne Life”.

– “One Tonne Life” ska konkret visa vad det innebär för en familj att leva koldioxidsnålt. Med rätt kunskap, rätt teknik och en konsekvent inställning tror vi att det är möjligt att närma sig ett ton redan i dag, utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv, säger Torbjörn Wahlborg, VD för Vattenfall Norden.

Han tillägger:
– Mycket av den teknik och de lösningar vi ger familjen är tillgänglig för allmänheten redan nu eller inom kort. Detta är med andra ord inget “science fiction”-projekt utan möjligheter som finns här och nu.

Klimatsmart samhälle i miniformat
Tillsammans kommer partnerföretagen i One Tonne Life att skapa ett hushåll där testfamiljens utsläpp kommer att kunna minska och gå mot ett ton per person och år. En stor utmaning med tanke på att genomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton.

För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens koldioxidutsläpp kommer experter från Chalmers tekniska högskola att delta i projektet.

Projektet “One Tonne Life” har tre huvudsakliga beståndsdelar:

· Ett plusenergihus framtaget av trähusexperten A-hus och ritat av arkitekten Gert Wingårdh.

· En batteridriven Volvo C30 DRIVe Electric som laddas med förnybar energi.

· Vattenfall förser huset med ny smart teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid och bidrar med expertis för hur familjen kan använda energi på ett effektivt sätt. Vattenfall bidrar även med solcellsteknik från ett delägt bolag samt levererar förnybar el från vind- och vattenkraft via elnätet.

Husbygget på en tomt i Hässelby Villastad i västra Stockholm är redan i full gång och nu börjar även sökandet efter den familj som ska bo och leva i huset under ett halvår från början av 2011.

Ingenting är omöjligt
– Vi har en stark ambition att som trähustillverkare driva utvecklingen av klimat- och energi-effektiva boendelösningar och hitta attraktiva koncept för husköparen. Hustypen i “One Tonne Life” går att köpa inom kort och erfarenheterna och kunskaperna vi får genom att medverka i det här spännande projektet blir viktiga för oss i utvecklingen av framtidens småhus, säger A-hus VD Peter Mossbrant.

Parallellt med Hässelbyhuset kommer ytterligare två villor att byggas i Göteborgs- och Stockholmsregionen och användas som visningshus. I Stockholm ger husen ytterligare krydda till den svenska huvudstadens roll som Green Capital of Europe 2010. Stockholms stads miljöförvaltning kommer att delta i arbetet med att beräkna och utvärdera familjens koldioxidavtryck tillsammans med Chalmers tekniska högskola.

– Historien är full av exempel på hur hinder som en gång ansetts vara oöverstigliga har passerats tack vare mänsklig innovationskraft och beslutsamhet. Men ingen industri eller organisation kan tackla klimatutmaningarna på egen hand. Därför är samarbeten som “One Tonne Life” viktiga för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter till ett genomtänkt klimatsmart liv, säger Olle Axelson, Senior Vice President Public Affairs vid Volvo Personvagnar.

Med projektet “One Tonne Life” vill A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar visa vad det i praktiken innebär för en familj att bli klimatsmart. Tekniken och lösningarna i projektet är tillgängliga redan nu eller inom en nära framtid.
A-hus VD Peter Mossbrant förklarar:
– Vårt mål är att göra energisnåla trähus tillgängliga för en bred marknad. Fler skall kunna bo klimatsmart och detta utan att behöva kompromissa när det gäller komfort, funktion och design.

Termos med spännande form
För arkitekten Gert Wingårdh har typhuset varit en kittlande utmaning. Han säger:

– Klimatskalet på ett hus fungerar som en termos och fönster är en svag länk. Alltså måste man hitta alternativ till stora fönster för att skapa en intressant exteriör och en ljus, luftig inomhusmiljö. Vi har bland annat gjort detta med detaljer som gör det vita trähuset mer energieffektivt och formmässigt spännande.

Gert syftar på de utskjutande inramningarna runt varje fönster, entréns förstukvist och den stora inbyggda verandan vid husets sällskapsdel. Tillsammans med det svarta taket och solcellerna i söderläge ger de huset dess unika karaktär.

– Utmaningen med den här hustypen är inte att det blir kallt inne på vintern utan varmt på sommaren. Därför har de utanpåliggande ramarna utformats så att de skärmar av den högt stående sommarsolens värme, men de släpper in den lågt stående vintersolen. Det klassiska vindfånget i entrén har dubbla dörrar så att inte värmen i bostadsdelen rusar ut, säger Peter Mossbrant.

Både solfångare och solceller
Huset har treskiktsväggar med exceptionellt god isoleringsförmåga och minimerat luftläckage. I jämförelse med traditionella fönster som har ett U-värde (mått på isolerförmågan) på omkring 1,2 är U-värdet här så lågt som 0,6 i de fasta fönstren och 0,8 i de öppningsbara.
För att tillgodose att de boende får frisk luft med rätt kvalitet i det täta huset sköts luftomsättningen med ett ventilationsaggregat som suger ut dålig luft från hygienutrymmen, klädvård och kök och tillför samtidigt fräsch, tempererad luft i sovrum, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen.

Värmeenergin i den förbrukade luften återvinns och används i den tempererade tilluften. Verkningsgraden är ca 80 procent.
Värmebehovet i huset täcks in med tilluften, de boendes kroppsvärme och värmegenererande apparater som vitvaror och hushållsmaskiner. På nedre plan är golvvärme installerad i plattan. Huset har både solfångare och solceller.

· Solfångaren på carportens tak ger varmvatten och även den lilla uppvärmning som krävs.• Solcellerna på taket genererar energi som krävs för t ex tillskottsuppvärmning, ventilation, kyl och frys mm. Överproduktionen används för att ladda familjens eldrivna Volvo.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *