Content page
Ta hissen till energieffektivitet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ta hissen till energieffektivitet

Frekvensstyrd HydroElite med högeffektiv IE2-motor HydroElite installation på Höyesterett i Oslo

Kraven ökar hela tiden när det gäller olika lösningar för att uppnå målet energieffektiva fastigheter. Men att stora kostnadsbesparingar också kan uppnås genom ett minskat effektbehov i till exempel hissarna tänker man kanske inte lika mycket på.

Utvecklingsföretaget Hydrowares medarbetare har tillsammans unika kunskaper och mycket lång erfarenhet inom området hydraulhissar. Tack vare deras Hydroelite-produkter är reskomforten och miljöpåverkan hos en hydraulhiss i nivå med eller överträffar den bästa linhiss.

Hjärtat i Hydrowares driv- och styrsystem är en patenterad ventil. En avgörande del i ventilen är en servoventil som gör att Hydrowares system får helt andra egenskaper än konventionella system. Hissen kan köras direkt till plan utan krypkörning vilket innebär att hissfärden går snabbare, energiåtgången halveras och hissens kapacitet ökar. Hissen är samtidigt självlärande och kräver inte några manuella justeringar vid installationen utan precisionen vid inkörning till plan blir bättre och bättre ju mer hissen körs.

– Genom att ersätta mjukstartaren på det vanliga Hydroelite-systemet med en vidareutvecklad frekvensomriktare som vi nu introducerar kan man reducera inkopplad effekt betydligt mer än tidigare. För en hiss som i dag har en 63A eller 50A säkring sänks behovet till 10A. Den luftkylda elmotorn behöver inte heller lika stor effekt då man med hjälp av frekvensomriktaren kan reglera varvtalet på hissmotorn. Om man efter hissombyggnaden gör en elanalys av fastigheten är chansen stor att man kan minska servissäkringen och därmed också den fasta kostnaden. Dessutom ger hela systemet större möjligheter att utnyttja förnyelsebara energikällor, säger Kjell Johansson, VD för Hydroware Elevation Technology AB, specialister på utveckling av kompletta driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Attraktiv lösning för nyproduktion
– Hydroelite är flexibelt och modulärt för att passa alla typer av byggnader. Cirka 75 procent av våra system används i dag i samband med ombyggnad av hissar. Det finns ju ett stort behov inte minst i alla miljonprogramsfastigheter, men tack vare ny, energieffektiv och utrymmesbesparande teknik tror vi att hydraulhissar blir mer attraktiva även för nyproduktion och där ser vi en stor potential för att öka våra marknadsandelar, förklarar Kjell Johansson.

– En annan fördel med Hydrowares hiss-system, påpekar Kjell, är att det är ett öppet system som kan servas av alla hiss-serviceföretag. Kunden binds inte upp till ett specifikt hiss-serviceföretag utan kan enkelt byta om så önskas.

Ännu effektivare hydraulhissar installeras i Brogården
Brogården i Alingsås är det första området inom miljonprogrammet som omvandlas till så kallade passivhus. Målet med omvandlingen är ett miljövänligt boende med låga energikostnader. Samtidigt passar man även på att tillgänglighetsanpassa husen så att alla – även de med barnvagnar, rullatorer och begränsad rörlighet lätt kan röra sig i husen.

– Två hydraulhissar med vårt frekvensstyrda Hydroelite-system har tidigare installerats i Brogården och i oktober börjar installationen av hissar med vår nya teknik. Totalt omfattar projektet 17 hissar. Eftersom det handlar om befintliga fastigheter där det tidigare inte funnits några hissar och därför finns ett begränsat utrymme så passar vår lösning perfekt, säger Kjell Johansson.

Hydroware Elevation Technology AB har i dag 42 medarbetare, levererar cirka 1 200 system per år och omsätter 105 miljoner kronor.

– Våra kunder är hissföretag och hissåterförsäljare över hela världen, även om våra största marknader finns i Europa. Vi distribuerar våra produkter genom branschkunniga återförsäljare så nära slutkund som möjligt, vilka också kan komplettera med övriga hisskomponenter, säger Kjell Johansson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *