Content page
Råttor i avloppen ett växande problem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Råttor i avloppen ett växande problem


Det är nästan omöjligt att bli av med råttor i de kommunala avloppsnäten och problemet med att kloakråttor tränger in i fastigheters avloppssystem har ökat drastiskt. Råttorna tränger in i både bostäder, restauranger och matvarubutiker i jakt på föda. Det nyutvecklade elektroniska råttstoppet JAFO RAT-EXX är en miljövänlig och enkel metod att hålla råttor borta från fastigheten och minskar giftanvändningen i bekämpningen av råttor.

Kloakråttor är av släktet brunråtta, (Rattus Norvegicus) och har en kroppslängd på 11-29 cm plus svans. Brunråttan är en otrolig överlevare som alltid har levt nära människan och med förkärlek till människans samhällen och städer för att njuta av vårt överflöd och det vi inte äter upp själva.

Det finns exempel på att råttor kunnat klättra i vertikala avloppsrör ända upp till 6 våningar. De kommer in i lägenheter och lokaler via WC-stolar eller gnager sig igenom avloppsrör vid diskbänk eller genom golvbrunnar.

Effektivt stopp för råttor i avloppssystemet
Det elektroniska råttstoppet JAFO RAT-EXX finns nu installerat i ett 40-tal fastigheter där råttproblemen helt har upphört.

Råttstoppet monteras i den horisontella så kallade servisledningen i fastighetens källare/bottenplan eller i mark utanför fastigheten. Därmed avskärmas hela fastigheten från kloakråttorna i det kommunala avloppsnätet.

-JAFO RAT-EXX har utvecklats av JAFO AB utifrån en patenterad idé som teknologer från Högskolan i Halmstad utarbetat. Tekniken bygger på en elektrisk impulsgenerator som genererar en spänning på cirka 300-500 V, två gånger per sekund. En kontaktvippa som råttan måste passera ger råttan en elektrisk stöt som gör att den inte fortsätter och passerar råttstoppet. Den elektriska stöten är inte dödande utan ger bara ett starkt obehag. Brunråttan som lever i avloppsnäten är både intelligent och försiktig. Har en råtta utsatts för en strömstöt från JAFO RAT-EXX kommer varken den eller någon annan råtta från flocken att försöka tränga in i fastigheten igen, förklarar Per A Svensson, VD på JAFO AB i Lund.

Installerat hos Stena Fastigheter i Malmö
Stena Fastigheter i Malmö var en av de första som installerade det elektroniska råttstoppet JAFO RAT-EXX. Redan i februari 2008 blev den första versionen installerad berättar servicechefen Leif Pettersson. Sedan dess har flera installerats. Råttproblemen upphörde direkt efter installationen och Leif är mycket nöjd.

Det senaste JAFO RAT-EXX som installerades var i april i år. Fastigheten som fått problem ligger i Möllevångsområdet i Malmö. Detta är ett område med många livsmedelsbutiker och restauranger. Detta innebär att mycket som råttor kan livnära sig på kommer ut i avloppsnätet. Råttorna förökar sig och söker sig alltmera uppåt i avloppssystemen. De tar sig in i lokaler och lägenheter där de ställer till med mycket skador förutom obehag hos hyresgästerna som följd.

Stena Fastigheters Leif Ahlbäck som ansvarar för fastighetsskötseln i Möllevångsområdet är mycket nöjd med resultatet efter att JAFO-RAT-EXX installerats. Han säger att råttproblemen upphörde omgående efter installationen. Han säger vidare att installationen var mycket enkel och att hela fastigheten nu skyddas på en enda installationspunkt från intrång av råttor från kommunens avloppsnät.

JAFO RAT-EXX finns i flera rördimensioner och eldriften är 12 V nätanslutning.

Dansk Teknologisk Institut har som enda provningsinstitut i Europa utvecklat en testmetod för råttstopp där man använder vildfångade avloppsråttor i testet. JAFO RAT-EXX är testad och godkänd enligt denna testmetod.

Installation av produkten bör utföras av en auktoriserad VVS-montör eller någon med motsvarande kunskaper och kan ske i både ROT- och nybyggnadsobjekt.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *