Content page
Märkningen signalerar vad det handlar om | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Märkningen signalerar vad det handlar om


För att kunna hinna uppfylla Kyotomålen som innefattar minskad enerigiförbrukning med 20% till 2020 kan det vara hög tid för
fastighetsbranschen att se över sin energi-förbrukning. Företaget Ahlsell satsar nu stort för att väcka intresse hos fastighetsägare
att vilja dra sitt strå till stacken.

-Alla bör ta sitt ansvar för att sänka energiförbrukningen, säger Jonny Kohlström, chef för affärsprocesser på Ahlsell. Regeringen har blivit tuffare och vi har genom lagstiftning och reglering kunnat se en förbättring gällande nybyggnationer men inte när det gäller till- och ombyggnad. Där finns fortfarande hål att fylla och lagstiftning är på gång.

-Vi på Ahlsell kan bidra med att möta det övergripande mål som Sverige har komittat sig till att följa och som nu marknaden i allt högre grad efterfrågar, fortsätter Jonny.

Helhet och produktmärkning
Ahlsell som är en komplett leverantör till fastighetsbranschen har med sin kunskap inom området tagit fram en produktmärkning för att underlätta valen av inköp.

-Det kan vara svårt att göra ett miljömässigt aktivt bra val när det gäller installationsprodukter inom områderna VVS, El verktyg och maskiner samt kyla i den djungel av utbud som finns idag, menar Jonny Kohlström. Produktmärkning av denna typ finns inte någon annanstans idag och därmed ligger Ahlsell steget före med denna tjänst kopplad till deras Internetbutik. Deras hemsida energieffektiv.com fungerar som en mötesplats för branscher inom fastigheter, industri och kontor. Handböcker med information och råd om hur förbättringar och besparingar kan göras finns också på hemsidan för alla att beställa eller ladda ner.

-Vi vill att det ska vara enkelt för användaren och på vår Internetbutik kan man enkelt hitta varor med produkt-märkning och information. Varje artikel har ett verifierat dokument med information om hur produkterna uppfyller de miljökrav som finns.

Energieffektiv
Namnet på produktmärkningen är Energieffektiv och ska i första hand handla om att identifiera vilka produkter och system som har minst 20 procent lägre energiförbrukning ställt mot en referensprodukt, referenssystem eller ett referensbeteende. Vidare handlar verifieringen om att produkten eller systemet har en verklig positiv inverkan på energiförbrukningen ställt mot den metod som valts och att det ska finnas en lönsamhet för fastighetsägaren och industrin att göra ett energieffektivare val.

Lösningen
Problemen som fastighetsägare säger sig ha när de står inför en energieffektiviseringsplan är att de antingen saknar kapital, kunskap eller tid. Ahlsell som samarbetar med teknikkonsultföretaget ÅF har tillsammans skapat lösningen för att få en övergripande insikt i fastighetens kostnader, öka komforten, minska underhållet och samtidigt göra en lönsam affär inom Kyl, VVS och El.

-Våra specialister ser över vad som kan förbättras för att minska energiåtgången och sedan gör vi själva investeringen.

-Vi står alltså för kapital, kunskap och arbete och tar en del av besparingsvinsten som betalning genom att vinsten från den minskade driftbudgeten används till att amortera av investeringen.

För att enkelt kunna följa sina kostnader respektive besparingar kan man med det webbaserade verktyget Energicontroller logga in och få en översikt. Enkelheten är viktig för att få folk att engagera sig och Ahlsell verkar ha hittat ett vinnande koncept.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *