Content page
BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

BRANSCHFÖRENINGEN RELINING I FASTIGHETER

Branschföreningen Relining i Fastigheter är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 12 medlemsföretag. Föreningen ingår i organisatoriskt hänseende inom Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal.

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte.

Medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet bedriver relining i fastigheter. Medlemsföretagen skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisar vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna.

Leverantörer som har ett intresse av relining inom fastigheter kan väljas in som medlem.

Föreningens målbild är:
· Att främja reliningsbranschen med olika initiativ och aktiviteter
· Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.
· Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver.
· Att samarbeta med organisationer och myndigheter för att ta fram bestämmelser och normer som tillvaratar våra och beställarnas intressen.

På längre sikt skall föreningen verka för att:
· Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation.
· Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya arbetsmetoder och branschspecifika normer.
· Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla reliningsbranschen utifrån den kravbild som beställare och vi, som leverantörer, har.

För föreningen är det viktigt att skapa och få en dialog med beställare/kunder där vi tillsammans ökar kravbilden på varandra.
– Kvalitetskraven skall vara samma som ställs på VVS företagen.
– Öka kunskapen om relining hos beställaren och försäkringsbolag.
– Att tillsammans utveckla branschen till gagn för alla parter.

Vi ser också att det görs en kritisk bedömning om fördelar och nackdelar mellan traditionella metoder och relining där olika aspekter vägs in.

– Störningsfrihet
– Miljöpåverkan
– Garantier
– Utförande
– Slutkunden är bostadsinnehavaren – kundnytta

De företag som idag är medlemmar är följande:
Aarsleff Rörteknik AB
OP Rörteknik och Anläggnings AB
CPS Östergötland AB
Prodema AB
DaKKi AB
Proline AB
Götalands Relining AB
Sacpro AB
HWQ
IBID Rörteknik AB
Svensk Rörinfodring AB
Nordic Relining AB
S-Pipe – Svensk Stamrenovering i Falun AB

Vill ni veta mer om föreningen eller bli medlem kan ni gå in på www.brif.se eller kontakta Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier Box 5054, 102 42 STOCKHOLM. Tel +46 8 698 58 00/73

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *