Content page
Bostadsbolagen granskar utsläppen av växthusgaser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bostadsbolagen granskar utsläppen av växthusgaser

SABO tar ytterligare ett steg i kampen för miljövänligare bostäder. Kommunala bostadsbolag anslutna till Skåneinitiativet, SABOs eget Kyotoprotokoll, kan nu enkelt beräkna sina utsläpp av växthusgaser från energianvändningen. Målet är bland annat att sätta press på energileverantörerna.

– Utsläppen av växthusgaser måste minska. Därför har vi tagit fram en standard för hur beräkningar av de utsläppen ska gå till. Därför ställer vi också krav på att Svensk Fjärrvärme levererar korrekta uppgifter om utsläppen i respektive bränsle varje år, säger Per Holm, energiexpert på bransch- och intresseorganisationen SABO.

SABO vill att Svensk Fjärrvärme presenterar en individuell utsläppsfaktor för respektive fjärrvärmenät samt en förteckning på utsläppsfaktorer för respektive bränsle i fjärrvärmeproduktionen. Idag finns inga vedertagna källor för beräkningar av växthusgaser. Bostadsbolagen gör olika, och utfallet baseras på energi-leverantörernas uppgifter. De i sin tur använder olika metoder för att beräkna utsläppen.

– Bostadsbranschen behöver en standard för beräkningar av växthusgaser för att få bättre förståelse för och kontroll över sin klimatpåverkan. Våra medlemmar vill kunna kommunicera detta till kunder och ägare. Vår standard gör det också möjligt att jämföra olika bolag och olika fastigheter med varandra, säger Per Holm.

Några av SABOs energisatsningar i höst:
En standard för beräkning av växthusgaser lanseras. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser i bostadssektorn och sätta press på energileverantörerna.
Årets energiutmanare utses den 13 oktober. Målet är att presentera en eldsjäl som kan inspirera fler att anta Skåneinitiativets mål på 20 % minskad energianvändning mellan år 2007 och 2016.

En rådgivande energigrupp skapas som tillsammans med SABO tar fram vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras, samt granska remissyttranden i energifrågor. Målet är att fokusera på rätt frågor som ger största nytta för miljön och bostadsföretagen.

Skåneinitiativet: 101 kommunala bostadsbolag med sammanlagt 375 698 lägenheter, har antagit en gemensam målsättning om minskad energianvändning med 20 % mellan år 2007 och 2016. Målet är mer ambitiöst än de som finns på nationell och europeisk nivå.

Källa: Sabo

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *