Content page
Beatrice Ask om samverkan och trygghet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beatrice Ask om samverkan och trygghet


Under förra mandatperioden tillsatte regeringen 2800 nya poliser för att öka tryggheten på Sveriges gator. I år ska dessa totalt 20 000 poliser förvalta de stora resurstillskotten och fortsätta att utveckla och effektivisera verksamheten. Men det finns så mycket mer man kan göra för att skapa ett tryggare samhälle. Justitieminister Beatrice Ask förklarar.

Varför är vissa områden mer problemfyllda än andra?
– Det finns många olika skäl till varför vissa bostadsområden har mer problem, säger Beatrice Ask. Invandrartäthet, utanförskap och stora hyreslägenhetsområden är bidragande orsaker till att vissa områden oftare drabbas av problem. Det kan också spela roll om området är nytt när problematiska situationer uppstår som då kan vara svårhanterade. Det tar ofta lite tid innan nya regioner har etablerats men med tiden i samband med generationsväxlingar brukar det lugna ner sig. Arkitekturen och skötseln spelar också stor roll. Slitna fastigheter bidrar ofta till en negativ utveckling i utsatta stadsdelar.

Hur kan man lösa dessa problem?
– Vi hade som mål att under förra mandatperioden uppnå 20 000 poliser vilket vi gjorde, med tydliga direktiv att fler ska arbeta i yttre tjänst och därmed arbeta mer synligt. Samverkan mellan myndigheter är något vi också jobbar med då gemensamma insatser behövs. Vi försöker också lyssna på de boende för där finns mycket att lära. Att få fler lokalt förankrade poliser är också ett mål eftersom det skapar trygghet i områden där de är kända. Poliser som känner till sitt distrikt och invånarna är en stor fördel och också en brottsförebyggande åtgärd.

Vilka områden är prioriterade?
– Man måste lokalt bedöma vilka områden som ska förbättras och gå igenom hur det ser ut och vem som gör vad. Detta ska inte göras centralt. Vi har satsat på stadsutveckling i vissa utsatta områden som Andersberg i Halmstad och Rosengård i Malmö för att lyfta området och det har visat sig ha gett positivt resultat. Bland annat har kommunerna tecknat lokala utvecklingsavtal för att minska utanförskapet. Men det finns även åtgärder som inte kräver så mycket planering. Mörkervandring och störningsjourer har visat sig förbättra boendemiljön för många. Vi vill också att det ska finnas en reception eller mindre station att vända sig till för att snabbt och enkelt komma i kontakt med polisen utan att behöva ta sig till polishuset. Det ska vara enkelt att ringa eller ta sig till polisen för det är dit man i första hand ska vända sig om man känner sig otrygg men man bör också ta kontakt med sin fastighetsägare.

Stort trygghetsansvar för fastighetsägare
Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en rapport visat att den trygghet vi känner i vardagen är beroende av hur vi upplever vårt bostadsområde. Ekonomisk, social och kulturell segregation är faktorer som boende upplever att skapa otrygghet. Beatrice Ask menar att fastighetsägare
har här en viktig roll att hjälpa till och engagera de boende att ta hand om miljön och därmed skapa medborgaransvar.

Har du själv känt dig otrygg någon gång där du bott?
– Ja, men det var längesedan och när jag bodde ensam. Unga som precis flyttat hemifrån eller äldre som bor själva är en stor grupp av dem som känner sig otrygga. Ensamhet är ett bekymmer i sig.

Vad skulle du vilja säga till dem som känner sig otrygga där de bor?
– Prata med din granne, ta kontakt. Det finns mycket man kan göra för att skapa nätverk. Att bara hälsa på varandra är en bra början så att man vet vilka som är ens grannar. Bra samverkan och goda kontakter fungerar som ett bra socialt skyddsnät.

Vad kan fastighetsägare göra?
– Fastighetsägare kan bidra med mycket när det gäller brottsförebyggande arbete. Etablerad kontakt och samverkan med polis och boende är en bra grund för att minska brottsligheten. Arkitekter har också ett stort ansvar att skapa naturliga mötesplatser som gårdar eller andra gemensamma utrymmen där man enkelt kan umgås. Det ska inte bara vara i tvättstugan som man spontant träffar sina grannar. Framför allt bör fastighetsägarna tala med sina hyresgäster som ser vad som behövs göras. Alla vinner på att ha en bra samverkan och kontakt med sina hyresgäster, avslutar Beatrice Ask.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *