Content page
Trägolv har alltid varit nummer 1 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trägolv har alltid varit nummer 1


Trä är ett vackert naturmaterial med många variationer. Just på grund av att det är ett naturmaterial har det en del egenskaper som kan vara bra att känna till.

Trägolvet påverkas av variationer i luftfuktighet. Trägolv krymper när det är torrt inomhus och sväller när det är fuktigt. När golvet är torrt, vilket är vanligt på vintern, kan det visa sig som springor och att brädorna skålar sig. När golvet svällt på grund av fuktig luft, vilket är vanligt på sommaren, kan golvet kupa sig. Om golvet är löslagt är det mycket viktigt att det har utrymme att röra sig.

Ändrar nyans då det utsätts för solljus
De flesta trägolv mognar i färgen efter inläggning. Många träslag gulnar, vissa blir mörkare och andra ljusare.

Varierar i hårdhet
Olika träslag är olika hårda, men även inom samma träslag och till och med på samma bräda kan hårdheten variera kraftigt. Hårdheten kan skilja sig mellan yt- och kärnved och beroende på hur snabbt eller hur långsamt trädet har växt.

Arkitekturen går i trender
Många av de nya hus som byggs idag är påverkade av tidens trend. Fönster upp i nock i kombination med trägolv och golvvärme. Kombinationen ställer stora krav på att luftfuktigheten hålls konstant för att det inte skall uppstå torrsprickor när golvvärmen måste arbeta för högtryck. Vill man installera golvvärme för att öka komforten finns det mycket att tänka på, inte minst när golvvärmen ska beläggas med trägolv. Trägolv rör sig och mycket bör begrundas inför en sådan installation.
Golvbranschen, GBR har tagit fram en handbok som behandlar vad man bör tänka på vid installation av trägolv på golvvärme. Handboken innehåller allmän information om trä som golvmaterial,
fukt samt detaljerade konstruktionsritningar för olika typer av golvkonstruktioner med trägolv på golvvärme.
Handboken är framtagen i samråd mellan GBRs leverantörer av trägolv samt ledande leverantörer av golvvärmesystem.

Ny möjlig europanorm för slitstyrkan hos trägolv
Golvbranschen, GBR arbetar med de största lacktillverkarna i Sverige och Tyskland för att modifiera mätstandarden för slitstyrka på trägolv. Målsättningen är en ny europanorm. För att konstatera att
ett trägolv golv passar i en viss miljö testas bland annat slitstyrkan på lacken. Det ger en indikation om golvet är lämpligt i till exempel hemmiljö eller offentlig miljö. Nu vill Golvbranschen, GBR modifiera metoden så att resultaten blir mer tillförlitliga och arbeta för att metoden blir en ny standard i Europa.
Det här är mycket angeläget för både kunder och leverantörer av lack och trägolv. Man måste kunna lita på testresultaten så att golvet hamnar på rätt plats. Den tidigare testmetoden. Trä är ett vackert naturmaterial med många variationer. Just på grund av att det är ett naturmaterial har det en del egenskaper som kan vara bra att känna till som används i hela Europa har visat sig otillförlitlig, säger Jenny Arnoldsson på Golvbranschens tekniska avdelning.

Några tips ur Trägolv på golvvärme:
– Installera inte högre effekt/kvadratmeter än nödvändigt. Med hög installerad effekt/kvadratmeter blir temperatursvängningarna större och risken för övertemperatur högre.

– Olika golvmaterial upplevs som olika varma eller kalla vid samma temperatur. Yttemperaturen 27°C bör inte överstigas.

– Det är inte bara träbaserade golvmaterial som trivs bäst i RF mellan 30 – 60%. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall.

– Golvvärme ger en ökad uttorkning, vilket orsakar extra krympning.

– Massiva trägolv är mer benägna att röra sig än så kallade lamellparkettgolv.

– Det finns två huvudtyper av golvvärme: vattenburna och elburna system.

– Viktigt för trägolv och inte minst komforten är att värmesystemet ska vara utformat så att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.

– Se till att skydda trägolvet från underlagets fukt.

– Golvvärmesystemet startas enligt tillverkarens anvisningar.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *