Content page
Kasper Salin-pris till reningsverk | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kasper Salin-pris till reningsverk

Skivfilteranläggningen har enligt juryn en formmässig skärpa och arkitektonisk klarhet. Fotograf: Kasper Dudzik


Formad som en droppe som just landat på ett daggkåpeblad och byggd i glas för att släppa in dem omgivande skogen. Bakom formuleringarna gömmer sig ett reningsverk som nu fått landets mest prestigefyllda arkitekturpris.

 

Årets Kasper Salin pris går till Ryaverkets skivfilteranläggning, ritad av KUB Arkitekter i Göteborg, för formmässig skärpa och arkitektonisk klarhet, enligt juryns omdöme. Av en gängse kommunal verksamhet har gjorts en öppen demonstrationsanläggning som tydligt annonserar sig mot omgivningen och låter den omgivande skogen närvara i anläggningen.

Arkitektens tanke är att byggnaden skall ha formen av en ren vattendroppe innan den brister. Intill byggnaden ligger en mycket gammal skog, Rya skog. Känslan av skogen ska vara påtaglig även inne i byggnaden. Mörka, tunga material kontrasterar mot lätta, ljusa. Svarta klinkerplattor och en mörkgrön betongvägg möter glas och genomsiktlighet. En del av det renade vattnet exponeras i ett rum som är öppet ut mot skogen. Vattnet rinner ner i en snäckliknande form, utformad av konstnären Pål Svensson.

Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk.
Verket renar avloppsvatten från Göteborgsregionen. För att minska övergödningen och bidra till ett renare hav har Gryaab de senaste åren byggt ut sin kväve- och fosforrening för 650 miljoner kronor. En del av utbyggnaden är världens största skivfilteranläggning, vars byggnad nu blivit prisbelönt. Den innehåller två stora hallar för 40 så kallade skivfilter. Skivfiltren i anläggningen filtrerar bort mikroskopiskt små partiklar ur avloppsvattnet, partiklar som bland annat innehåller fosfor.

Fakta:
Kasper Sahlin-priset är uppkallat efter Stockholms tidigare stadsarkitekt och delas årligen ut av Sveriges Arkitekter, till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass.

Arkitekturens viktigaste branschpris, Kasper Sahlin-priset, går 2010 till Ryaverket i Göteborg som renar avloppsvatten. Anläggningen är utformad som en vattendroppe just innan den spricker.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *