Content page
HWQ expanderar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

HWQ expanderar

HWQ arbetar just nu med det största reliningprojektet på tappvatten i Stockholmsområdet. Det gäller Marmorlundens Bostadsrättsförening på Söder vars vattenstammar relinas under 2010. Bostadsrättsföreningen omfattar 205 lägenheter samt ett flertal lokaler/butiker. Nu har man också tecknat avtal och påbörjat arbetet med ytterligare ett stortprojekt. Det gäller Brf Torpedbåten 2 i Täby. Föreningen förvaltar 2 flerbostadshus med 9 våningar, 167 lägenheter och en lokal med bostadsrätt samt 2 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt.

-På Marmorlundens 18 våningshus samarbetar HWQ under och tillsammans med IBID Rörteknik AB som håller i totalentreprenaden. IBID är specialiserade på avlopp och regnvattenrör och tillsammans kompletterar vi varandra, säger Stefan Håkansson, HWQ.

-På Torpeden 2 har vi tillsammans med Röranalys AB tecknat avtal direkt med föreningen och samarbetar med ledaren för projektet, Stefan Eurén och företaget Handen Projektpartner. Stammarna som renoveras är de som försörjer både avlopp- och tappvatten.

HWQ
HWQ Relining Systems AB startades 2007 av Stefan Håkansson, Gustav Wijkander och Fredrik Quistgaard och har som affärsidé att renovera dricksvattenledningar utan rivning men med samma kvalitet som vid installation av nya rör.

HWQ Relining Systems AB har en egenutvecklad metod som ligger bakom patent samt äger rättigheter till både material och maskiner. ALMI Innovation, Tillväxtverket och externa finansiärer har bidragit till metodutvecklingen. Idag har man över 10 anställda och två maskinparker som möjliggör att bedriva två stora entreprenader samtidigt.

Utöver detta har HWQ tagit fram ett licensavtal för att sälja konceptet utomlands. Intresserade kan köpa en komplett maskinpark där en gedigen utbildning, kompletta manualer och instruktioner ingår samt uppstartshjälp på plats med HWQ:s egna personal tills produktionen är i full gång.

HWQ:s plan är att inom 12 månader vara mer än 25 anställda.

Nya vattenstammar på en dag
Relining innebär att ett nytt rör skapas i ett existerande rör. Metoden har varit etablerad i Sverige under många år gällande större rördimensioner och många avloppsstammar har redan relinats. En alternativ metod som främst är avsedd för dricksvattenledningar använder en blästringsteknik utan kemikalier för rengöring av rören och en beläggning med en enkomponentplast. Processen kontrolleras och dokumenteras under hela arbetet med hjälp av en 3,9 mm fiberoptik.

HWQ Relining Systems AB har fått Europapatent på sin process. HWQ använder sig av egenbyggda maskiner och har också utvecklat egna styrprogram för den kontrollerade beläggnings- och härdningsprocessen för att alltid uppnå goda resultat oavsett mänsklig inverkan.

Inspektion och stamkartläggning
Stammen kartläggs med hjälp av ritningar och platsbesök. När antal stammar, avstick och rörens kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan som är grunden till en offert.

– Genom ny teknik kan vi genomföra inspektioner och kontroller av vatten- och värmerörsystem ned till 4 mm med hjälp av en 3,9 mm fiberoptikkamera som är motoriserad i toppen för att kunna svänga inne i rör samt filma alla vinklar med en högupplöst bild. Detta säkerställer kvaliteten på både utfört arbete samt underlättar projekteringen. Vi utför även inspektion för att tillsammans med kund bedöma passande åtgärder för specifikt system. Omkring 50 procent av inspektionerna leder inte till några reliningjobb på grund av att rören är i bra skick, berättar VD Stefan Håkansson, HWQ Relining Systems AB.

Rengörning
De existerande stammarna rengörs genom att koppla HWQ Relining Systems AB:s blästringsmaskin till stammen och med en blandning av tryckluft och rengöringskomponenter fria från kemikalier rengörs rören tills de är metallrena. Rengörningen anpassas efter stammens material och skick och stammen kontrolleras regelbundet med fiberoptik under hela rengörningen. Ingen rivning behövs för att rengöra stammen och ingen nersmutsning sker då systemet är slutet. Rengörningen sker med fjärrkontroll för att hela tiden vara under kontroll och förbättra effektiviteten.

Beläggning
Kommer man fram till att relining behövs börjar den automatiska uppbyggnaden av det nya röret som gör vatten/värmesystemet skarvlöst och tätt. Vid små läckor/hål så tätas dessa under uppbyggnaden.

Det nya röret är tunt och fungerar som en ytbehandling av det ursprungliga röret och står emot vattnets nerbrytande effekt. Beläggningen förhindrar framtida läckage samt ger en förhöjd vattenkvalitet då inga avfällningar sker.

Snabb och tyst process
En stam är vid normala förhållanden klar och åter vattensatt på under 8 timmar. Processen är tyst och knappt märkbar. Målet med arbetet är att de boende alltid har tillgång till vatten och kan ha ett fungerande vardagsliv.

– HWQ Relining Systems kan utföra kontroller med jämna mellanrum även efter att entreprenaden är slutförd för att säkerställa att kvaliteten på arbetet är fullgod. Kunden får del av all dokumentation och är välkommen att vara med under kontrollerna. Vi har också tillgång till tvåkomponentsplast som är avsedd för värmesystem och kan välja metod efter behov, påpekar Stefan Håkansson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *