Content page
Första nordiska konferensen om miljömärkning av byggnader | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Första nordiska konferensen om miljömärkning av byggnader

Flat Iron Building, Stockholm

För första gången ska det hållas en nordisk konferens om certifieringssystem för hållbara byggnader. Nordic Green Building Councils Conference 2011, som arrangeras i Stockholm samlar ca 200 deltagare från Norden den 10-11 februari 2011, handlar om hållbara byggnader, s k green buildings, de ledande internationella och nationella certifieringssystemen och hur man bäst kommunicerar grönt byggande.

-Miljömärkning av byggnader är på stark frammarsch internationellt och ökar också snabbt i Norden, konstaterar Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council. Miljömärkning är ett viktigt beslutsunderlag för investerare, byggföretag, fastighetsägare och hyresvärdar, säger Bengt Wånggren vidare. Sweden Green Building Council arrangerar konferensen i samarbete med övriga nordiska Green Building Councils och Nordisk Innovationscenter.

Konferensen behandlar bl a de olika märkningssystemen som finns för hållbara byggnader, eller s k green buildings som är den internationella termen. Dag 1 är det föreläsningar i auditorium och dag 2 ägnas åt workshopar om märkningarna LEED och BREEAM, nationella miljömärkningssystem, utbildning och kommunikation i de nordiska Green Building Councils.

Talare från hela Norden och även England kommer hit för att delge exempel från olika länder. Paul King, som är VD för UK Green Building Council och ordförande i det europeiska nätverket inom World Green Building Council, berättar om hur stort miljömärkning av byggnader har blivit i många av världens länder. Andra talare är bl a Liv Signe Navarsete, kommunal- och regionalminister i Norge, Victoria Olausson, författare till boken Grön kommunikation och Jyri Seppälä som kommer att föreläsa i ämnet Towards carbon neutral community.

Sweden Green Building Council är en ideell förening vars medlemmar är ledande företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn vilka vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Med fokus på miljöcertifiering av byggnader och genom att tillhandahålla relevant utbildning, ge råd i fastighetsrelaterade miljöfrågor samt att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte, stödjer Sweden Green Building Council alla företag och organisationer att nå sina fastighetsrelaterade miljömål.
Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för god bebyggd miljö – där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *