Content page
Bekymmersfri individuell mätning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bekymmersfri individuell mätning

– Göteborg Energi har hjälpt fastighetsägare med att sänka sin energianvändning i över 15 år. Nu vill vi även hjälpa dem att införa en bekymmersfri individuell mätning. Det gör vi genom att främst bidra med vår kompetens och erfarenhet kring drift och felavhjälpning. Själva har vi ju över 300 000 kunder som ska mätas och debiteras varje månad, säger Dennis Jonsson, produktchef för Nya tjänster.

I oktober i år lanserade Göteborg Energi sin tjänst för individuell mätning. Tjänsten stoppar den orättvisa fördelningen mellan hyresgäster. Idag betalar hyresgäster som bor i kollektivmätta fastigheter exakt lika mycket trots olika förbrukning. Genom att mäta varje lägenhets förbrukning av el och vatten skapas möjligheter att låta hyresgästerna betala för sin faktiska förbrukning. Det ger också incitament för hyresgästen att minska sin förbrukning och därmed sänka sin boendekostnad.

– Jag vet själv att jag gärna kunde ta en riktigt lång dusch när jag bodde i hyreslägenhet. När jag nu bor i radhus och själv betalar för varmvattnet händer det inte lika ofta. Så visst styr plånboken mitt beteende i alla fall, säger Dennis Jonsson.

Individuell mätning minskar energiförbrukningen drastiskt
Men det är inte bara hyresgästerna som tjänar på att införa individuell mätning. Även fastighetsägaren visar sitt engagemang för ett rättvisare boende och en bättre miljö. Studier visar att förbrukningen vid införandet av individuell mätning ofta sänks med så mycket som 20 till 30 procent. Så även ekonomiskt kan det vara en bra affär för fastighetsägaren genom att energikostnaderna minskar. Det ska dock tilläggas att det krävs förhandlingar med Hyresgästföreningen vid införandet.

Som fastighetsägare kan det vara svårt att välja mellan det stora utbudet av leverantörer och tekniker för individuell mätning. Det finns trådlösa tekniker såsom ZigBee, Z-Wave, trådlös M-Bus och leverantörsspecifika radiolösningar. Dessutom finns trådade tekniker såsom puls och M-Bus. Med Göteborg Energis tjänst behöver fastighetsägaren inte bry sig om detta då inköp och installation av mätare och insamlingsutrustning är en del av tjänsten.

En annan viktig faktor är att anpassa mätvärdeshanteringssystemet med fastighetssystemet. Allt för att minska administrationen vid fakturering. Två olika IT-system som ska utbyta information riskerar dock att skapa dyra integrationskostnader. För att underlätta detta har Göteborg Energi valt en modell där färdiga filer levereras med format som passar de stora fastighetssystemen.

300 000 kunder ger kunskap
Göteborg Energi har över 300 000 kunder. Processen från mätning till fakturering är en del av kärnverksamheten. Många års erfarenhet av mätning visar att det varje månad krävs resurser för att åtgärda mätare och insamlingsutrustning med fel. Ett av de vanligare felen är problem med kommunikationen. Det kan vara allt från modem som slutat fungera till SIM-kort som stulits ur insamlingsutrustningen.
Det är vanan och rutinerna att hantera dessa problem som ska garantera bekymmersfriheten. Fastighetsägaren köper färdiga mätvärden som en tjänst istället för att köpa mätare och system och sen hantera allt själva.

– Ingen mätning är felfri så det gäller att ha resurser för att få in alla mätvärden. Görs inte det vid varje månadsskifte riskerar fastighetsägaren att få problem med att skicka sina fakturor. Vi har själva haft kunder som vänt sig till oss med sådana problem.
Jag vill avsluta med att rekommendera alla fastighetsägare som inte själva vill hantera detta att teckna avtal inklusive felavhjälpning. Oavsett vilken leverantör de köper individuell mätning ifrån, säger Dennis Jonsson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *