Ekonomi | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ekonomi

Selena_Oil

Selena Oil avlistas från First North

Selena Oil ska avlistas från First North, enligt beslut från börsens disciplinnämnd. Avlistningen kommer att ske den 9 maj, enligt ett pressmeddelande. Selena Oil har vid ett flertal tillfällen underlåtit att lämna information respektive...

Stock Market Background

Hemfosa till börsen

Styrelsen för Hemfosa har erhållit godkännande från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av bolagets aktier till handel under bland annat förutsättning att spridningskravet för aktierna uppfylls. Förväntad första handelsdag...

Financial and business charts and graphs

Ny fas på den svenska fastighetsmarknaden

  Trots att alternativa tillgångar, som aktier och obligationer, har haft en stark utveckling under senare år kommer fastighetsmarknaden att fortsätta leverera stark avkastning. Högre tillväxt, lägre vakansrisk och investerarnas ökande...

Human hands and house against blue sky

Misstag kostade en halv miljard

I centrala Stockholm bygger Pembroke just nu Mästerhuset, skräddarsytt för Nordeas kontorsbehov. Inför projektets genomförande träffades ett nytt tomträttsavtal mellan Stockholms Stad och Pembroke. Nivån i det avtalet är uppseendeväckande...

Borskurva

Börsbolagen delar ut 5,1 miljarder kronor

De börsnoterade fastighetsbolagens styrelser föreslår en sammanlagt utdelning om 5 138 miljoner kronor till sina aktieägare för året 2013. Det står klart sedan Catena som sista bolag offentliggjort sitt bokslut för 2013 den 27 februari....

Sverige-aktiv-marknad

Sverige den mest aktiva marknaden

Sverige var den mest aktiva fastighetsmarknaden i Norden i januari, sett till transaktionsvolym. Sammanlagt noterade man 14 affärer i storleksklassen 100 miljoner kronor och uppåt i Sverige varav den största var Klöverns avsiktsförklaring att...